Konferencja organizowana jest przez Śląskie Centrum Zdrowia oraz Samorząd Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Konferencja odbędzie się 3 grudnia 2016 roku w Katowicach.

PSYCHODIETETYKA ZROZUMIEĆ ŻYWIENIE jest to konferencja organizowana w celu propagowania fachowej wiedzy dotyczącej psychologii żywienia. Podczas konferencji zostaną poruszone tematy wzbudzające największe zainteresowanie dietetyków i psychologów. Dobór wybitnych prelegentów gwarantuje merytoryczne podejście do prezentowanych zagadnień.

Osoby zainteresowane uczestnictwem (czynnym lub biernym) w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej konferencji.

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w konferencji.

3 grudnia 2016


Katowice ul. Jordana 18

www.psychodietetyka.edu.pl

Kontakt konferencja@slaskiecentrumzdrowia.pl

1. “Traumatyczne przeżycia naszych przodków a epigenetyczne dziedziczenie zaburzeń odżywiania”

Traumatyczne przeżycia naszych przodków wpływają na międzypokoleniowe dziedziczenie zaburzeń odżywiania, poprzez zmiany epigenetyczne regulujące ekspresją genów.

prof. dr hab.n.med. Jadwiga Jośko – Ochojska

Jest specjalistką w dziedzinie stresu, lekarzem chorób wewnętrznych, specjalistą zdrowia publicznego i neurofizjologiem, kierownikiem Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Zajmuje się badaniami wpływu stresu na organizm, głównie na ośrodkowy układ nerwowy. Zorganizowała zajęcia fakultatywne ze stresu dla studentów medycyny, jako pierwsze w Polsce, w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Od 4 lat organizuje konferencje poświęcone medycznym aspektom stresu w cyklu: „W przestrzeni stresu i lęku”

2. „Dietetyk w świecie Doktora Google”

Jak rozwój Internetu zmienia sposoby medialnego komunikowania o kwestiach zdrowia i jedzenia? jak “zwykły człowiek” korzysta z Internetu w poszukiwaniu informacji dietetycznych? jak Internet zmienia relacje pomiędzy profesjonalistą dietetykiem a jego klientem? czy można jednoznacznie ocenić wpływ Internetu na zachowania żywieniowe społeczeństwa? w jakich obszarach tworzy się konflikt profesjonalista – dr Google, a gdzie możliwa jest współpraca?

dr n. hum. Krzysztof Puchalski dr nauk hum., socjolog zdrowia. Pracuje w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. Kierownik i realizator licznych grantów (m.in. Banku Światowego, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia). Konsultant i autor programów prewencji ryzyka i promocji zdrowia (w zakładach pracy, środowiskach lokalnych), trener liderów zmian społecznych, wykładowca akademicki. Główne zainteresowania: (1) zachowania zdrowotne – analiza przemian, wyjaśnianie i kształtowanie (współautor pierwszej w kraju monografii na temat zachowań zdrowotnych Polaków, 1990), (2) świadomość społeczna w dziedzinie zdrowia (autor pierwszej w kraju książki na temat potocznego myślenia o zdrowiu: Zdrowie w świadomości społecznej, IMP, Łódź 1997), (3) promocja zdrowia (współtwórca i koordynator Ogólnopolskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy), (4) rozwiązywanie problemu palenia tytoniu (autor pierwszego w Polsce poradnika o zarządzaniu polityką wobec palenia tytoniu w zakładach pracy), (5) uwarunkowania i kształtowanie stylów odżywiania się (wykładowca na studiach podyplomowych „Psychodietetyka” w SWPS). W 2009 r. wraz z zespołem Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy otrzymał nagrodę Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) za osiągnięcia badawcze w dziedzinie promocji zdrowia.

3. „Samokontrola odżywiania, niełatwe zadanie”

Wykład dotyczy psychologicznych i fizjolgicznych aspektów kontroli odżywiania. Ukazuje słabość kontroli poznawczej w zakresie żywienia i metody wzmacniania kontroli fizjologicznej.

dr Anna Januszewicz

Kierownik studiów podyplomowych na kierunku psychodietetyka. CARE-BEH Centrum Badań Stosowanych nad Zachowaniami Zdrowotnymi i Zdrowiem. Psycholog, specjalista psychodietetyki, trener warsztatu psychologicznego Instytut Psychodietetyki Prezes Towarzystwa Psychodietetyki

4. „Styl żywienia w rodzinie jako czynnik ryzyka oraz czynnik zdrowienia w jadłowstręcie psychicznym”

Rodzina stanowi nierozerwalny element zdrowienia pacjentek chorych na anoreksję. Rodziny dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym istotnie różnią się od rodzin dziewcząt zdrowych w zakresie funkcji zastępczych jakie jedzenie pełniło w rodzinie, potrzeby idealizacji funkcjonowania rodziny m.in. w zakresie żywienia, czy większej konfliktowości w kwestiach związanych z żywieniem.

dr n.med. Katarzyna Rojewska

specjalista psycholog kliniczny, specjalista terapii środowiskowej, psychoterapeuta Na co dzień pracuje w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu na wielospecjalistycznych oddziałach pediatrycznych oraz w Śląskim Centrum Chorób Serca na oddziałach Kardiologii i Kardiochirurgii Dziecięcej. Jest także biegłym sądowym w zakresie przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz nauczycielem akademickim (współpracuje m.in. z Śląskim Uniwersytetem Medycznym i Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Katowicach). Szczególne miejsce w jej praktyce klinicznej i psychoterapeutycznej zajmują pacjentki z jadłowstrętem psychicznym i ich rodziny, którym często towarzyszy w procesie zdrowienia. Możliwość diagnozy i leczenia dziewcząt z AN w różnych stadiach ich choroby (od momentu hospitalizacji w ostrej fazie choroby po wieloletni kontakt psychoterapeutyczny) umożliwiła jej realizację licznych projektów badawczych i publikacji naukowych. Jako v-ce prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin „DIADA” propaguje programy profilaktyczne sprzyjające m.in. zdrowemu stylowi żywienia wśród dzieci i młodzieży jak również akceptacji własnego ciała w grupie adolescentów. Poza sferą zawodową jest matką dwóch dorastających córek, a rodzina stanowi dla niej najcenniejszą wartość.

5. “Praca z pacjentem z nieprawidłowymi nawykami i zachowaniami żywieniowymi : psychologiczne interwencje”

Autorka przedstawia podstawowe założenia teorii sygnałów zewnętrznych, przyczynowej analizy zachowań żywieniowych, a także teorii ograniczeń dietetycznych. Zwraca uwagę na rolę stresu, nieumiejętności odczytywania własnych emocji oraz jedzenia w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne u osób z otyłością. Podkreśla, iż wskaźniki długotrwałej skuteczności dietetycznych i psychologicznych interwencji nadal pozostają niskie. Jednocześnie dowodzi, iż w terapii osób otyłych należy skupić się na zmianie stylu życia i poprawie stanu zdrowia nie zaś na przestrzeganiu diety i spadku masy ciała

Dr hab. Anna Brytek-Matera prof. Uniwersytetu SWPS

psycholog, terapeuta. Zajmuje się problematyką zaburzeń odżywiania, (nie)prawidłowymi nawykami i postawami żywieniowymi oraz obrazem ciała i własnej cielesności w kontekście zdrowia i choroby. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Rządu Francuskiego. Autorka ponad 80 oryginalnych prac naukowych z zakresu psychologii jedzenia. Członek rady redakcyjnej czasopisma “Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity” oraz Global Clinical Practice Network Światowej Organizacji Zdrowia. Odbywała staże naukowe w Lausanne University Hospital, University of Leuven oraz . Luxembourg Institute of Health Od wielu lat aktywnie współpracuje z zagranicznymi placówkami naukowymi i klinicznymi.

6. “Zaburzone jedzenie jako płaszczyzna rozgrywania trudności w związkach”

Podczas wykładu poruszone zostaną kwestie tego jak ludzie często poprzez jedzenie radzą sobie z trudnościami w związkach – różnych związkach: z samym sobą, z partnerami, z rodzicami. Czasem bowiem pewne osoby wchodzą z samym jedzeniem w intymny, emocjonalny związek – dlatego tak trudno z niego potem wyjść

Dr n. hum. Monika Bąk-Sosnowska

Psycholog kliniczny, adiunkt i kierownik w Zakładzie Psychologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Specjalizuje się w psychologii zdrowia, w szczególności w problematyce zaburzeń odżywiania się. Jest autorką kilkudziesięciu prac naukowych i popularnonaukowych. Jako psychoterapeutka pracuje z osobami cierpiącymi na otyłość, choroby psychosomatyczne, problemy z jedzeniem oraz doświadczające kryzysu psychicznego.

Jesteś diagnostą?

Dodaj swoją placówkę!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Diagnozujmy 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.