W starożytności wierzono, że istnieją święte dźwięki, doskonałe wibracje prowadzące do jedności z Bogiem. Według mechaniki kwantowej cała materia świata charakteryzuje się falowo-realnym dualizmem. Fala dźwiękowa jest ruchem cząsteczek powietrza o określonych częstotliwościach, które oddziaływają na całe nasze otoczenie wraz z naszymi ciałami oraz z naszym umysłem włącznie. Fizyka kwantowa głosi, że wszystko w świecie, nasze ciała i przedmioty, wszystko jest poddane wibracjom o ściśle określonych częstotliwościach. Wszędzie jesteśmy otaczani promieniowaniem elektromagnetycznym. Promieniowanie to oddziałuje i wpływa w określony sposób na nasze życie[1].Czym są częstotliwości solfeżowe, czyli tzw. solfeggio i jak oddziałują na nasz organizm?

Nasza świadomość nie rejestruje wielu dźwięków ze względu na to, że przywykliśmy do nich. Nie zwracamy uwagi na szum wody, śpiew ptaków, odgłosy kroków, brzęk szkła, skrzypiących zawiasów, silników samochodowych i ludzkich głosów. Wszystkie te dźwięki stanowią istotne tło dla naszego życia. Również cisza jest dźwiękiem i ma swoją wibrację. Choć nie zdajemy sobie z tego sprawy i nie jesteśmy w stanie tego usłyszeć, cały wszechświat wytwarza dźwięk, kosmos także.

Eksponowanie niektórych częstotliwości[2] może znacznie poprawić funkcjonowanie naszego organizmu. Dlatego w słynnych chorałach gregoriańskich znalazły się dźwięki, które w starożytności uważano za uzdrawiające, dobroczynnie wpływające na duszę i stan umysłu. Najpopularniejsza skala częstotliwości Solfeggio została odkryta przez dr Joseph’a Puleo, a następnie opisana w książce dr Leonard’a Horowitz’a Healing Codes for the Biological Apocalypse[3]. Sześć częstotliwości solfeżowe to oryginalna skala muzyczna, w oparciu o którą tworzyli muzykę Mozart czy Beethoven, dlatego wywołuje na nas duży wpływ emocjonalny.

Częstotliwości Solfeżowe, trzy trójkąty i ciąg cyfr 3-6-9

Teoria o powstaniu muzyki solfeżowej głosi, że zawierają one sekrety pitagorejskiej matematyki i są uważane za oryginalną skalę muzyczną odkrytą 3000 lat temu. Udowodniono, że poszczególne solfeggio frequencies mają wpływ na określone sfery ograniczeń działając na energię naszych emocji uzdrawiająco i uwalniająco. Pewne częstotliwości mogą również pogłębić lub zniwelować pewne stany emocjonalne. W starożytności wierzono, że częstotliwości solfeggio mają stymulujący wpływ na regenerację naszej świadomości i DNA.

Dźwięki solfeggio: dziewięć uzdrawiających częstotliwości:

174 Hz – uwalnianie od podświadomych lęków i traum

285 Hz – przyspieszenie świadomej ewolucji

UT – 396 Hz – uwalnianie od poczucia winy i strachu

RE – 417 Hz – odwracanie biegu wydarzeń, ułatwienie przemiany

MI – 528 Hz – transformacja i cuda (naprawa DNA)

FA – 639 Hz – połączenie, relacje międzyludzkie

SOL – 741 Hz – budzenie intuicji, wewnętrznego „ja”

LA – 852 Hz – powrót do duchowości

936 Hz lub 963 Hz – aktywator szyszynki (jasnowidzenie), transcendencja

1122 Hz – wyciszanie

Len Horowitz opisuje w swojej książce Healing Codes for the Biological Apocalypse, że Dr Joseph Puleo został intuicyjnie nakierowany by odnaleźć wzór sześciu powtarzających się kodów z Biblii w Księdze Liczb, w rozdziale 7, wersach od 12 do 83. Odszyfrował je za pomocą starej pitagorejskiej metody redukowania numeracji wersów do pojedynczej cyfry (gdzie wszystkie liczby daje się sprowadzić do pierwszych dziewięciu cyfr)[4].

Według Horowitza Starożytne Solfeggio zawiera 6 tonów (elektromagnetycznych częstotliwości dźwiękowych) oznaczonych pierwszymi sylabami zaczerpniętymi z hymnu do Jana Chrzciciela napisanego przez Paolo Diacono (ca 720 – 799) Ut queant laxis, Resonare fibris, Mira gestorum, Famuli tuorum,Solve polluti,Labii reatum.

Horowitz bazując na matematyce pitagorejskiej wygenerował kolejne tony, widząc logikę, według której układają się posiadane już przez niego częstotliwości. Dodał do sześciu częstotliwości Solfeggio trzy kolejne, otrzymując okrąg podzielony na dziewięć części, które opisał na trzech trójkątach. Każdy trójkąt łączy ze sobą liczby składające się z tych samych cyfr, np. 396-639-963. Każda pierwsza, druga i trzecia cyfra kolejnej częstotliwości wzrasta systematycznie o jeden, gdy przejdziemy do kolejnej częstotliwości, idąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Dziewięć częstotliwości numerologicznie przestawia się następująco:
setki -1,2,3,4,5,6,7,8,9
dziesiątki -7,8,9,1,2,3,4,5,6
jednostki – 4,5,6,7,8,9,1,2,3

Licząc wszystkie częstotliwości w kolumnie setek,dziesiątek, jedności otrzymamy wszystkie cyfry od 1 do 9. Numerologiczne zredukowanie wszystkich dziewięciu częstotliwości wykazuje powtarzający się ciąg: 3-6-9

174=1+7+4=12=1+2=3
285=2+8+5=15=1+5=6
396=3+9+6=18=1+8=9
417=4+1+7=12=1+2=3
528=5+2+8=15=1+5=6
639=6+3+9=18=1+8=9
741=7+4+1=12=1+2=3
852=8+5+2=15=1+5=6
963=9+6+3=18=1+8=9

3 -174 – 417- 741
6 – 258 – 528 – 852
9 – 396 – 639 – 963

Ciąg cyfr 3-6-9 rytmicznie powtarza się na matematycznym torusie opracowanym przez Marko Rodina ukazując geometrię spiralną[5].

Uzdrawiające częstotliwości Solfeżowe

Muzyka to częstotliwości tworzące zestaw dźwięków. Miarę natężenia dźwięku i jego głośności mierzy się w decybelach. Ucho ludzkie toleruje 55 decybeli w zależności od częstotliwości, fizyczne uszkodzenie ucha może wystąpić już przy 60 decybelach.

Podstawowa częstotliwość – 432, zwana wibracją A, Verdiego ‘A’, jest uważana za strój naturalny Solfeggio, spójny ze wszechświatem. Muzyka opierająca się na tej częstotliwości transmituje korzystnie uzdrawiającą energię, bowiem jest to czysty dźwięk podstawowej matematyki i natury. Szum drzew, beczenie owiec, śpiew ptaków, brzęczenie owadów, dźwięki płynące wody – to wszystko dźwięki naturalne, w stroju 432 Hz. Pitagoras opracował pierwsze zasady częstotliwości 432 dlatego nazywa się ją częstotliwością pitagorejską. Zasady tego strojenia były już znane w około 1800 lat p.n.e! Według tego stroju uzyskano dźwięk A = 432 Hz, w stosunek 3 : 2 dźwięków w strojeniu.

W czasach Pitagorasa używano częstotliwości 432 Hz jako podstawy do strojenia instrumentów. Jej słuchanie pozwala na osiągnięcie medytacyjnego zestrojenia się ze wszechświatem. Niestety muzyka, której słuchamy z radia, telewizji czy internetu jest nadawana w częstotliwości 440 Hz, a nie 432. Różnicę obu tonów można zaobserwować słuchając dwóch różnych piosenek w obu wspomnianych częstotliwościach. W obliczu ekspansji masowych mediów około 1940 roku Stany Zjednoczone wprowadziły częstotliwość 440 Hz na całym świecie, i w 1953 roku ogłoszono ją standardem międzynarodowego ISO 16 (International Standards Organization). Udowodniono, że A-440 Hz jest nienaturalnym wzorcem częstotliwości strojenia i obniża przez to i nasze wibracje. Powoduje zaburzenia w naszym polu Meissnera-Ortelfielda, którego cząsteczki zwane vitonami (często nazywane Aurą lub Duszą) zakłócają pracę DNA, RNA. Zakłócanie tego pola powoduje zaburzenia w ciele energetycznym i fizycznym wszystkich organizmów żywych i daje możliwość wpływania na nie i programowania ich zachowań[6].

Len Horowitz uważał, że muzyka Solfeggio jest bliski właściwej częstotliwości drgań ciała. Fala dźwiękowa działa na wodę, a nasze ciało w 60 -70% jest wodą, dlatego można wnioskować, że częstotliwości muzyczne również wpływają na nasz organizm i jego zdrowie. Można więc stwierdzić, że otoczeni niewłaściwymi częstotliwościami jesteśmy podatni na choroby. Nasz mózg potrzebuje prawidłowej stymulacji do harmonijnego rezonansu. Ciągłe słuchanie radia i telewizji, zasypianie przy muzyce z radia z częstotliwością 440 Hz może źle na nas wpływać. Zapominamy jak ważne dla naszego funkcjonowania jest wyciszenie organizmu, oczyszczenie, uwolnienie od złych emocji, negatywnych myśli. Bardzo ważne jest abyśmy mieli świadomość zagrożeń wynikających z oddziaływania nieprawidłowych częstotliwości na nasz organizm.

Częstotliwości Solfeggio a ludzkie DNA

Naukowcy dowiedli, że dźwięki i słowa są najlepszym lekarstwem programującym nasze DNA. Powszechnie wiadomo, że tylko 10% naszego DNA jest aktywnie wykorzystywane. Na pozostałe 90% można wpłynąć i je uaktywnić za pomocą odpowiedniej częstotliwości. Według ustaleń lingwistów genetycznych na nasze DNA kojąco wpływa również język (słowo). Jest nieodłącznym elementem komunikacji między światem zewnętrznym a wewnętrznym, pozwala na rejestrowanie w naszym mózgu doświadczeń, przepracowanie emocji. Praca w ciszy, lub przy muzyce o odpowiednich częstotliwościach pozwala na skupienie, większą efektywność, redukuje nieodpowiednie wibracje, pozwala wejść w głęboki stan relaksacyjny[7].

Wewnątrz naszego mózgu odbywają się procesy elektrochemiczne, których zapis jest możliwy poprzez fale w formie impulsów elektrycznych o rożnej częstotliwości. Naukowcy wykazali, że częstotliwość fal mózgowych jak i ich amplituda nie jest stała i ściśle zależy od czynności, jaką umysł wykonuje. Wiadomo,że stan spoczynku, snu i relaksu zmniejsza częstotliwość i zwiększa amplitudę fal, a stan czuwania wzmaga częstotliwość potencjałów elektrycznych i obniża amplitudę. Uwzględniając częstotliwości elektryczne fal mózgowych A. Nowberg wyodrębnił pięć cyklów (stanów) aktywności bioelektrycznej w których funkcjonuje nasz mózg:

– delta: od 0 Hz do 4 Hz, to inaczej stan głębokiego snu;
– theta: powyżej 4 Hz do 8 Hz, to inaczej stan głębokiej medytacji, podczas tego stanu zachodzą świadome sny i projekcje astralne;
– alfa: powyżej 8 Hz do 12 Hz, to stan głębokiej relaksacji i odprężenia;
– beta: powyżej 12 Hz do 24 Hz, to inaczej stan czuwania, gotowości, ale też automatycznego wykonywania czynności;
– gamma: powyżej 24 Hz do 55 Hz i więcej. Fale gamma pojawiają się zawsze wtedy, gdy mózg wykonuje jakieś kreatywne zadanie[8].

Stany gamma:

  • 30 – 80 Hz podstawowy zakres gamma związany z wolą
  • 80-200 Hz określa się jako wysokoczęstotliwościowa gamma (high-gamma)
  • 100-250 Hz nazywane są drobnymi falami (ripples).
  • 250-600 HZ to wysokoczęstotliwościowa aktywność fast ripples. Dotyczy w szczególności pacjentów z epilepsją i dominuje w obszarze ogniska epileptycznego.

Z badań nad bioelektryczną aktywnością mózgu wynika, że dzięki falom mózgowym gamma, z dużej ilości informacji docierających w każdej sekundzie, nasz mózg jest w stanie stworzyć spójny obraz świata. Dr Laura Colgin z Uniwersytetu w Trondheim udowodniła w swoich badaniach, że niższe częstotliwości są wykorzystywane do transmitowania wspomnień minionych doświadczeń, a wyższe do przekazywania tego, co się dzieje w danym momencie. Podstawowym rytmem naszego mózgu jest częstotliwość 40 Hz, która ma związek z świadomością percepcyjną, synchronizacją i przetwarzaniem informacji.

Fale gamma stanowią rodzaj łącznika, za pomocą którego komunikują się nawet odległe od siebie obszary mózgu, mają decydujący wpływ na najważniejsze funkcje umysłu: świadomość, pamięć i uwagę. Dr Robert Desimone z Massachusetts Institute of Technology wykazał, że fale gamma pojawiają się również gdy koncentrujemy się na jakimś zadaniu, sprzyjają uczeniu się[9]. Można wysunąć wniosek, że podczas słuchania częstotliwości solfeżowych nasz mózg dzięki synchronizacji obu półkul mózgowych jest w stanie gamma, co sprzyja naszej kreatywności.

Uzdrawiające częstotliwości Solfeżowe i ich wpływ na nasze funkcjonowanie we wszechświecie

Wszystkie częstotliwości solfeżowe są uważane za uzdrawiające, warto jednak wiedzieć na jakie sfery oddziałują i w jaki sposób mogą nam pomóc poszczególne strojenia. Częstotliwość 396 Hz manifestuje zdrowie, materialne sukcesy, pewność siebie, wpływa na harmonijną pracę. Do objawów nieharmonijnej pracy zalicza się lęk przed życiem, brak poczucia bezpieczeństwa, poczucie, że życie jest męką i koszmarem, brak sukcesów, bezsilność, poczucie szarpaniny, wewnętrznej niespójności, zniechęcenie, ciągłe odczuwanie lęku, strachu, problemów zdrowotnych. Słuchanie muzyki o częstotliwości 396 Hz ma wpływać na uwolnienie od poczucia wstydu, winy i strachu, zamianę negatywnych emocji w pozytywne, osiągnięcie wewnętrznego spokoju.

Częstotliwość 417 Hz wpływa na przemianę, kreatywne myślenie, odczuwanie radości, przyjemności, realizowanie się poprzez pasję. Ma ułatwiać zdobycie pewności wobec płci przeciwnej, przemianę wewnętrzną, nabycie odwagi, zmianę pewnych zachowań, pobycie się nieśmiałości, negatywnego myślenia, pesymizmu, niskiej samooceny, niskiego poczucia własnej wartości. Może pomóc w uwolnieniu od agresji, znalezieniu akceptacji względem siebie i innych, zwalczeniu oziębłości emocjonalnej.

Ogromny wpływ na nasz mózg ma częstotliwość 528, uważa się że motywuje nasze DNA do transformacji, umożliwia transformację wewnętrzną, pozwala na stabilność w sferze emocji. Szczególnie wpływa na osoby niezdecydowane, niepewne siebie, mające problem z wyborem życiowej drogi, zagubione, które odczuwają strach przed zmianami w życiu. Pomaga również w uwolnieniu od poczucia destrukcyjności, bezsensu, braku energii, siły witalnej i harmonii życiowej oraz w zniwelowaniu chęci dominacji i posiadania.

Częstotliwością miłości nazwano strojenie muzyczne 639 Hz. Ta częstotliwość ma tworzyć głęboką więź człowieka ze światem, przynosi ukojenie serca, umysłu, pomaga w wewnętrznym oczyszczeniu osobom, które mają trudności z relacjami międzyludzkimi. Może pomóc w zmaganiu się z emocjonalnym ciężarem po rozstaniu, wybaczeniu i uwolnieniu od urazów, traum, przykrości; w problemach z wyrażaniem i nazywaniem uczuć, z uzależnieniem emocjonalnym, oziębłością emocjonalną. Może pomóc zmienić myślenie osób skrzywdzonych, uwolnić się od przeświadczenia, że nie potrafią już kochać, od poczucia bycia zranionym, znalezienia źródła miłości i umiejętności obdarzania uczuciami innych i przyjmowania ich, jak również ich akceptacji. Spektrum oddziaływania tej częstotliwości jest ogromne, również obejmuje zagadnienia empatii, współczucia i współodczuwania, wahań nastroju, zmienne stany emocjonalne, redukcję zaborczości, zazdrości, depresji, pesymizmu i różnych negatywnych emocji.

Muzyka o częstotliwości 741 Hz jest odpowiednia dla osób, które mają problemy z asertywnością, obawiają się i przejmują opinią innych, mają problemy z ekspresją i swobodnym wyrażaniem siebie i swojej opinii, kreatywnością, brakiem swojego zdania, podążaniem za innymi, podatnością na manipulację, przybieraniem różnych masek w zależności od sytuacji, podporządkowaniem się grupie i ludziom, podatnością na wpływ innych i ich oddziaływanie. Ponadto może pomóc wyzbyć się sytuacji, w której zaprzeczamy własnemu światopoglądowi z obawy przed brakiem akceptacji, odrzuceniem, krytyką.

Częstotliwość 852 Hz pomaga w uduchowieniu osobom skupiającym się tylko na materialności i fizyczności. Oddziałuje na sferę duchowości, brak wiary, na destrukcyjne przekonania o niemożności osiągania wyznaczonych celów. Pomaga w przywracaniu prawd i przekonań duchowych. Zestrojenie 852 Hz jest dedykowane osobom z materialistycznym podejściem do życia, dążeniem wyłącznie do zaspokajania potrzeb materialnych, traktowaniem innych przedmiotowo.

Kolejną częstotliwością jest zestrojenie 936 Hz mające aktywować szyszynkę, odpowiedzialną za produkcję hormonu snu – melatoniny. Jest zalecana osobom, które żyją w ciągłym stresie, borykają się z bezsennością, zachwianiem rytmu dobowego (więc cierpią prawdopodobnie na nadmiar dimetylotryptaminy DMT), mają poczucie chronicznego zmęczenia, bezcelowości podejmowanych działań, bezsensu życia[10].

Częstotliwość 1122 Hz doskonale uzupełnia się z pracą uzdrawiania fantomowego na poziomie eterycznym, gdzie odnawia się komórki i narządy ciała, służy ogólnemu wyciszeniu naszego organizmu. Poziom 1122 Hz łączy nas z nadświadomością i porządkuje nasz bałagan wewnętrzny, zmęczenie, zagubienie życiowe, pomaga znosić bóle, oczyszcza chaos energetyczny, wpływa na tkanki w celu ich regeneracji, stymuluje je do kompletnego uzdrowienia na poziomie komórkowym – każda częstotliwość od najniższej w górę działa na określone centra energetyczne i związane z nimi blokady. Wersja 1122 Hz działa z punktu nadświadomości – jakby na całość naszej istoty – wielowymiarowo[11].

W oparciu o częstotliwości Solfeggio powstało wiele płyt z muzyką relaksacyjną. Muzyka ta jest polecana osobom, które chcą osiągnąć stan głębokiego relaksu. Udowodniono, że słuchanie muzyki o wspomnianych częstotliwościach Solfeggio w formie medytacji pomaga w: pozbyciu się wewnętrznego chaosu i niepokoju, poprawieniu naszej pamięci i koncentracji, wzroście poziomu inteligencji, twórczego i skutecznego uczenia się oraz rozwiązywania problemów, podwyższeniu efektywności pracy, zwiększeniu samooceny i pewności siebie, poprawieniu się stanu zdrowia, wyciszeniu i zrelaksowaniu się po dniu pełnym stresu, szybkim zregenerowaniu siły, oczyszczaniu umysłu i ciała z toksycznych myśli i emocji, zwiększeniu kreatywności, zwiększeniu wrażliwości i intuicji (lepszemu przewidywaniu rozwoju wydarzeń)[12].

Częstotliwości i określone muzyczne wibracje posiadają bardzo ważną jeszcze ukrytą moc wpływania na nasze życie, na nasze zdrowie, nasze postrzeganie rzeczywistości, stany emocjonalne, wreszcie na cały nasz “świat wewnętrzny”. Nauka Cymatics (o widocznym wpływie dźwięku i wibracji) dowodzi, że częstotliwość i wibracje są podstawowymi kluczami organizującymi fundamenty do stworzenia całej materii i życia na naszej planecie. Kwintesencja rozważań o cudownych częstotliwościach mieści się w słowach Nikola Tesla: „Jeśli chcesz znaleźć tajemnice wszechświata, musisz myśleć w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji”.

Ciekawi Cię funkcjonowanie ludzkiego organizmu i to, jak różne czynniki na nie oddziałują? Dbasz zarówno o swój umysł, jak i ciało? Chcesz jak najdłużej cieszyć się zdrowiem? Kliknij i dowiedz się jak zaawansowane urządzenia biorezonansowe pomogą Ci wzmocnić odporność, a co więcej wygenerują szczegółowe informacje odnośnie funkcjonowania Twojego organizmu!

Dowiedz się również – jak obniżyć ciśnienie?

 

____________________

[1]. Czy istnieje Harmonia Sfer? – Starożytne Solfeggio Lena Horowitza, instytutarete.pl (dostęp: 02.11.2016).
[2]. Częstotliwość określa liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu.
W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc (Hz). Częstotliwość 1 herca [1Hz] odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy.
[3]. Częstotliwości solfeżowe (Solfeggio Frequencies), https://soundlovemedicine.pl (dostęp: 03.11.2016).
[4]. Czy istnieje Harmonia Sfer? – Starożytne Solfeggio Lena Horowitza, dz. cyt. (dostęp: 02.11.2016).
[5]. Tamże.
[6]. O. Ł., Uzdrawiająca moc muzyki 432 Hz. Muzyka ma wpływ na nasze życie, http://www.lancuchzycia.pl/zdrowie/uzdrawiajaca-moc-muzyki-432-hz-muzyka-ma-wplyw-na-nasze-zycie/ (dostęp: 4.11.2016).
[7]. M. Trzaskoma, 528 wibracja naprawiająca DNA/ wystarczy cyklicznie słuchać, http://miejscemocy.org/528-hz-wibracja-naprawiajaca-dna-wystarczy-cyklicznie-sluchac/ (dostęp: 4.11.2016).
[8]. A. Milczarek, Fale gamma – tajemniczy sprzymierzeniec umysłu, http://hiperfizyka.pl/artyku%C5%82y/item/83933-fale-gamma-tajemniczy-sprzymierzeniec-umys%C5%82u (dostęp: 4.11.2016).
[9]. Tamże.
[10]. Jacek Kefir, Zaskakująco skuteczna metoda leczenia dźwiękami, https://jarek-kefir.org/2014/07/03/zaskakujaco-skuteczna-metoda-leczenia-dzwiekami/  (dostęp: 4.11.2016).
[11]. Medytacja muzyczna Solfeggio 1122 Hz, https://kwiatlotosu.wordpress.com/2012/11/11/medytacja-muzyczna-solfeggio-1122-hz/ (dostęp: 4.11.2016.
[12]. Częstotliwości solfeżowe (solfeggio frequencies, https://kwiatlotosu.wordpress.com/category/dzwieki-solfezowe/ (dostęp: 4.11.2016).

Jesteś diagnostą?

Dodaj swoją placówkę!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Diagnozujmy 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x