Do czego służy mieszadło magnetyczne?

Do czego służy mieszadło magnetyczne?

Mieszadło magnetyczne jest urządzeniem powszechnie stosowanym w zakładach laboratoryjnych i składa się z ruchomego magnesu lub nieruchomego elektromagnesu tworząc obrotowe pole magnetyczne. Magnetyczny układ mieszający obejmuje sprzężony układ grzewczy, który...