Na rynku pojawiło się dotąd wiele urządzeń do diagnostyki organizmu. Trudno wybrać najwłaściwsze, dlatego postanowiliśmy porównać najpopularniejsze urządzenia do diagnostyki organizmu. Najistotniejsza w diagnostyce chorób jest precyzyjna i skuteczna diagnoza. Od wielu lat lekarze i diagności poszukują nowych rozwiązań, które ułatwią im scharakteryzowanie stanów chorobowych i pozwolą na szybkie dobieranie terapii. Kiedy tradycyjna medycyna zawodzi, popularne stają się metody niekonwencjonalne. Coraz powszechniejsza staje się metoda biorezonansu magnetycznego, odkryta w latach 60  XX wieku. Jak działa biorezonans? Które urządzenie do diagnostyki organizmu metodą biorezonansu magnetycznego wybrać?

Rozwój medycyny bioinformatycznej

Rozwój medycyny bioinformacyjnej, liczne badania z zakresu informatyki i fizyki kwantowej przyczyniły się do stworzenia urządzeń do diagnostyki organizmu, które stanowią nieocenioną pomoc w badaniach profilaktycznych. Komputerowe diagnozowanie organizmu za pomocą biorezonansu magnetycznego pozwala na szybszą i precyzyjniejszą diagnozę oraz skuteczniejszą terapię. 

Niewątpliwie największym problemem dla diagnosty jest dokonanie wyboru, które spośród dostępnych urządzeń do diagnostyki organizmu najbardziej odpowiada potrzebom pacjentów. 

Jak działa biorezonans magnetyczny?

Metoda biorezonansu magnetycznego wykorzystuje odkrycia fizyki kwantowej, dotyczące fal elektromagnetycznych w celu wytworzenia aktywności neuronalnej w połączeniu z mózgiem badanego. W terapii biorezonansowej wykorzystuje się przejęty z medycyny chińskiej system meridianów i punktów akupunkturowych. Meridiany nie są jednostką morfologiczną, należy je rozumieć jako sprawność tkanki. Według medycyny chińskiej w meridianach stale przepływa „chi”, określana przez Europejczyków jako energia.

Komputerowe badanie organizmu za pomocą biorezonansu magnetycznego opiera się na wykorzystaniu indywidualnego spektrum drgań tkanek fizjologicznych każdego człowieka. Drgania fizjologiczne sterują i koordynują reakcje chemiczne i procesy zachodzące w organizmie. Chory organizm posiada specyficzne źródła promieniowania o charakterze patologicznym, zakłócające równowagę i pozbawiające go prawidłowego funkcjonowania.

Źródłami patologicznego promieniowania mogą być istniejące stany zapalne w organizmie wywołane bakteriami, wirusami i ich toksynami, metalami ciężkimi, truciznami środowiskowymi,  czy alergenami. Najnowsze biorezonansowe skanery diagnostyczne odbierają wysyłane poprzez bioinduktory, sygnały z mózgu pacjenta. Dzięki wytwarzanemu przez każdego człowieka polu elektromagnetycznemu jest możliwe odbieranie sygnałów z narządów o patologicznym promieniowaniu oraz ich regeneracja, jak również charakteryzowanie jednostek chorobowych z dokładną lokalizacją patogenu.

Różnice między urządzeniami do diagnostyki organizmu

Zanim dokonamy wyboru warto wiedzieć, jakie poszczególne funkcje posiadają najpopularniejsze urządzenia do diagnostyki organizmu. Najstarsze pomiarowe urządzenie do diagnostyki organizmu służące do oceny stanu zdrowia pacjenta, Salvia pozwala na badanie za pomocą elektroakupunktury, testu elektrodermalnego EAV/EDT metodą Volla. Urządzenie Salvia umożliwia wykonanie testów obciążeń organizmu, wykrycie infekcji pleśniowych, pasożytów, toksyn i zanieczyszczeń.

Na aparacie diagnostycznym Salvia wykonuje się niekomputerowe badanie analizujące ogólny stan organizmu, które jest niekompletne i nieprecyzyjne względem najnowocześniejszych urządzeń do diagnostyki organizmu na rynku.

Aparat Salvia do wykonywania testów EAV metodą dr Volla bazuje na badaniu elektrodą, którą diagnosta uciska biologicznie aktywne punkty Bap, znajdujące się na ciele pacjenta. Konieczne do przeprowadzenia testów na urządzeniu diagnostycznym Salvia jest posiadanie próbek patogenów, bakterii, wirusów, aby określić ich biorezonans częstotliwościowy czyli ich najczulszy punkt.

Badanie urządzeniem pomiarowym Salvia, z uwagi na uciskanie biologicznie aktywnych punktów Bap, jest uciążliwe zarówno dla pacjenta, jak i diagnosty. Badanie na aparacie Salvia nie pozwala precyzyjnie określić lokalizacji patogenu, co znacznie utrudnia diagnoście postawienie właściwej diagnozy. Test elektrodermalny  EAV/EDT metodą Volla, wykonywany na aparacie Salvia jest czasochłonny i wymaga dużej wiedzy ze strony diagnosty.

Urządzenie do diagnostyki organizmu AmScan

Konkurencyjnym urządzeniem do diagnostyki organizmu, które pojawiło się jako zamiennik urządzenia pomiarowego Salvia, jest urządzenie do diagnostyki AmScan. Urządzenia z serii AmScan diagnozują stan czynnościowy organizmu. Bazują na badaniu metodą dr Volla, podobnie jak urządzenie pomiarowe Salvia. W zależności od wersji urządzenia wykorzystuje się jedną z czterech metod diagnostycznych: szybkiego skanowania organizmu poprzez metodę biorezonansu BRTmetodę elektropunktury (EAV) metodą Vollametodę elektropunktury (EAV) oraz metodę Vega-testu.

Podobnie jak w urządzeniu do diagnostyki organizmu Salvia diagnosta poszukuje na dłoni pacjenta, biologicznie aktywnych punktów, dzięki których urządzenie sczytuje częstotliwości chorych organów. Na podstawie ogólnie przyjętych częstotliwości zdrowych narządów organizmu, określeniu drgań, możemy określić z jakimi patogenami prawdopodobnie boryka się pacjent. Urządzenie pozwala na przeprowadzenie Vega-testu, który obejmuje sprawdzenie niedoborów witamin i mikroelementów, obciążeń poszczególnych układów, istniejących zapaleń w organizmie oraz skłonności do poszczególnych schorzeń.

Dokupienie dodatkowego urządzenia Blaster Swipper pozwala na wybicie bakterii, grzybów, pasożytów i innych patogenów znajdujących się w organizmie. Niestety badania na urządzeniach do diagnostyki organizmu wykorzystujących metodę dr Volla, elektropunktury i Vega-testu są niezwykle czasochłonne, ponieważ jedno badanie zajmuje zazwyczaj około 1,5 do 2 godzin.

Urządzenie do diagnostyki organizmu  F-Scan

Urządzenie do diagnostyki organizmu  F-Scan wykorzystuje terapię częstotliwościową, zautomatyzowaną metodę mającą na celu otrzymanie biorezonansowego sprzężenia zwrotnego od badanej osoby, Poprzez to urządzenie są pobierane z organizmu pacjenta sygnały o częstotliwościach zakłócających funkcjonowanie jego organizmu.

Fscan bazuje na metodzie synchrometrometrycznej DIRP jak i biorezonansie BRT, określa częstotliwości potrzebne do poprawy zdrowia organizmu, na których podstawie można określić częstotliwość potrzebną do zlikwidowania infekcji lub pasożytów które w danej chwili występują w organizmie. Częstotliwość biorezonansowa przekazywana jest użytkownikowi za pomocą czynnej elektrody(anody) połączonej do przewodu zabiegowego, którą pacjent otrzymuje do lewej dłoni.

Do wskazującego palca prawej ręki diagnosta przyczepia specjalny klips, sczytujący częstotliwości określonych narządów z punktu osierdzia. Klips podłączony do dłoni pacjenta przenosi biorezonansowe sprzężenie zwrotne do urządzenia, a na monitorze komputera są wyświetlane i gromadzone dane.

Podobnie jak badanie na urządzeniu pomiarowym Salvia, badanie na urządzeniu diagnostycznym Fscan nie jest precyzyjne, ponieważ podaje częstotliwość na której może znajdować się kilka patogenów jednocześnie. Za pomocą tego urządzenia nie określimy jaką chorobą jest zagrożony pacjent ani nie zlokalizujemy w jakim narządzie jest stan zapalny. Zarówno urządzenie Salvia, jak i Fscan jest pozbawione możliwości dobrania odpowiednich terapii.

Aparat Mora – urządzenie do diagnostyki organizmu

Naturoterapeuci posługują się również urządzeniem zwanym Aparatem Mora. Podczas pracy na aparacie Mora wykorzystuje się, podobnie jak w poprzednio omawianych urządzeniach, pole elektromagnetyczne do odczytania procesów jakie zachodzą w żywych komórkach. To pole i jego zaburzenia możemy rejestrować w czasie badania na punktach biologicznie aktywnych (akupunkturowych) zlokalizowanych na dłoniach.

Pacjent badany aparatem MORA trzyma dwie elektrody w dłoniach i opiera stopy na dwóch elektrodach stopowych. Aparat Mora jest przeznaczony do  ogólnego badania całościowego organizmu. Aparat Mora pozwala określić jakie czynniki szkodliwe oddziałują na organizm i jakie wynikają z tego skutki dla konkretnych narządów.

Na Aparacie Mora można wykonać: test na obecność pasożytów, grzybów, bakterii i pleśni, test obciążeń toksycznymi związkami chemicznymi, analizę stanu układu pokarmowego m.in. kandydozę jelitową, procesy gnilne i fermentacyjne, test obciążeń promieniowaniem geopatycznym, elektrosmogiem za pomocą którego można określić kwasowość tkanek i narządów, test substancji nietolerowanych i alergenów, test niedoborów i nadmiarów mikroelementów, analizę układu nerwowego, obciążeń splotów nerwowych.

Aparat posiada w swojej bazie 24 000 substancji testowych. Urządzenie pozwala na zastosowanie indywidualnie dobranej terapii, jednak nie jest możliwa analiza porównawcza. Niestety aparat Mora nie informuje o jednostkach chorobowych. Nie dowiemy się za pomocą tego urządzenia, że badany przez nas pacjent choruje na cukrzycę.

Bicom Optima – urządzenie do diagnostyki organizmu 

Kolejnym urządzeniem do terapii metodą biorezonansu jest Bicom Optima. Urządzenie to posiada około 400 zapisanych w pamięci zestawów substancji (wzorów częstotliwości) stosowanych w diagnostyce i terapii w różnych obszarach medycznych.

Urządzenie to pozwala na diagnostykę  i odczulanie alergii, rozpoznanie patologicznych obciążeń organizmu – patogenów: wirusów, bakterii, pasożytów, metali ciężkich, terapie przeciwbólowe stanów przewlekłych i ostrych, terapie antynikotynowe, antyalkoholowe, terapie chorób neurologicznych. Za pomocą urządzenia do biorezonansu Bicom Optima można scharakteryzować 480 jednostek chorobowych.

W aparacie BICOM Optima zastosowano dynamiczne pakiety impulsów (DMI) z efektem odbudowującym lub tłumiącym. Zastosowanie ich jednocześnie ze wzorami częstotliwości właściwymi dla organizmu lub wzorami częstotliwości substancji (BMF) zapisanymi w urządzeniu, pozwala na wykorzystanie działania terapeutycznego.

Urządzenie do diagnostyki organizmu  Diacom

Warto zwrócić  również uwagę na urządzenie pomiarowo-informacyjne  do diagnostyki organizmu Diacom. Pozwala uzyskać informacje o ogólnym stanie zdrowia pacjenta. Za pomocą urządzenia Diacom można przeprowadzić badanie poprzez meridiany, entropię, przeprowadzić vegeto-test, zlokalizować patogeny, przeprowadzić analizę porównawczą, wykryć alergeny.

Diacom pomaga w ocenie charakteru występujących patologii w organizmie i diagnozowaniu przyczyn problemów zdrowotnych. Ułatwia dobór suplementów diety. Monitoruje zmiany w organizmie pacjenta podczas działań terapeutycznych. Diacom poprzez bioinduktory łączy się z mózgiem pacjenta i sczytuje informacje z jego fal elektromagnetycznych.

Urządzenie pomiarowe zawiera również koszyczek  indukcyjny, w którym można testować wpływ na zdrowie proponowanych przez diagnostę preparatów zastosowanych w terapii. Urządzenie posiada funkcję metaterapii – regeneracji tkanek pobudzania ich do odpowiedniej, zdrowej częstotliwości. Niestety w opisie urządzenia nie określono precyzyjnej ilości substancji (częstotliwości) jakie potrafi scharakteryzować to urządzenie.

Diacom może również służyć do eliminacji patogenów, wirusów, grzybów i innych mikroorganizmów. Podstawowe badania są wspomagane poprzez dodatkowe funkcje np. chromoterapii. Badanie na tym urządzeniu niestety jest czasochłonne, skanowanie jednego organu trwa około kilkunastu sekund. Urządzenie ma 2 lata gwarancji.

Urządzenie Mezator do diagnostyki organizmu metodą biorezonansu magnetycznego 

Najnowocześniejszym urządzeniem do diagnostyki organizmu metodą biorezonansu magnetycznego jest urządzenie diagnostyczne Mezator. Biorezonansowy skaner diagnostyczny bazuje na metodzie diagnostyki nieliniowej NLS, pozwala na badanie struktur, tkanek, organów, komórek, narządów i całych układów organizmu pacjenta. Urządzenie zostało wyposażone w bioinduktory badające działanie mózgu pacjenta przesyłające do komputera sygnał o jego stanie zdrowia.

Mezator w oparciu o spektrum fal elektromagnetycznych poszczególnych organów organizmu konwertuje informacje z mózgu i przetwarza je na ekranie komputera. Dzięki badaniu za pomocą analizatora biorezonansu magnetycznego Mezator, możliwe jest przeprowadzenie dokładnej analizy stanu zdrowia i wysnucie wniosków prowadzących do prawidłowej diagnozy i odpowiedniego leczenia. Mezator charakteryzuje dokładnie stany chorobowe określając ich przyczynę, jak również posiada funkcje regeneracji chorych narządów.

Analiza entropiczna pozwala na monitoring stopnia zaawansowania choroby oraz ocenę zagrożeń dla zdrowia pacjenta w ciągu 3-5 lat, jeśli nie zmieni swojego trybu życia. Testy Mezatorem wykazują poziom i obecność alergii, hormonów, wirusów, bakterii, pasożytów, grzybów i infekcji z określeniem ich dokładnej lokalizacji (95-97% dokładności i skuteczności w postawieniu diagnozy, jeden z najwyższych wskaźników na rynku).

Biorezonansowe urządzenie diagnostyczne Mezator pomaga w zdiagnozowaniu 120 000 zestawów substancji (wzorów częstotliwości, patogenów, ziół, suplementów, skanów organów), różnych dolegliwości i nieprawidłowości, a także obserwacji sytuacji w czasie rzeczywistym za pomocą wizualizacji. Skanowanie jednego organu pacjenta na tym urządzeniu trwa 1-2 sekundy. Dzięki czemu postawienie diagnozy staje się prostsze, szybsze i pozwala na precyzyjne określenie jednostki chorobowej.

Szybka diagnoza umożliwia wyeliminowanie ognisk infekcji i zapobieganie rozprzestrzenianiu się dolegliwości. Urządzenie do terapii biorezonansowej Mezator posiada ogromną bazę danych leków,  916 suplementów, 1498 leków homeopatycznych, 967 leków farmaceutycznych (alopatia), 3381 łącznie wszystkich preparatów i częstotliwości do replintu,  688 jednostek chorobowych, 877 raportów dotyczących organów, 120 000 możliwych testów do wykonania. Dobór odpowiednich terapii opiera się o leki z grupy farmaceutyków, leków homeopatycznych, ziół, nutraceutyków, parafarmaceutyków, a także suplementów diety. Równie interesującą funkcją jest analiza pokarmów i ich wpływu na organizm, co pozwala na wykrycie nietolerancji pokarmowych oraz wprowadzenie balansu w diecie pacjenta.

Ten analizator bioreznonansu magnetycznego posiada funkcję regeneracji chorych narządów, a jego zakres częstotliwości mieści się w przedziale 5,45 – 5,51 GHz. Podobnie jak w pozostałych urządzeniach również jest możliwa METATERAPIA (funkcja autoterapii i regeneracji poszczególnych narządów). Mezator umożliwia replikację leków na nośniki typu woda, spirytus, glukoza i parafina. Najbardziej innowacyjną funkcjonalnością urządzenia jest możliwość przeprowadzenia bezinwazyjnego badania krwi. W porównaniu z urządzeniem Diakom, skaner analityczno-pomiarowy Mezator posiada również litoterapię i dodatkowo czakroterapię. Urządzenie do biorezonansu Mezator posiada 3 lata gwarancji.

Biorezonansowy skaner diagnostyczny Mezator kompleksowo wspomaga diagnostów w doborze leków i ma możliwość tworzenia terapii naprawczych. Lekarze diagności korzystający ze starszych urządzeń nie mają możliwości przeprowadzania badania rezonansu vegetatywnego, muszą dokupić dodatkowe urządzenie posiadające taką funkcję. Mezator dodatkowo posiada możliwość sprawdzenia skuteczności działania dopasowanego leku do chorego organu u badanego pacjenta.

Program terapeutyczny urządzenia do diagnostyki organizmu Mezator względem innych urządzeń jest rozszerzony o funkcję oceny zaznaczonego organu w trybie skanowania. Baza leków w urządzeniu Mezator jest bogatsza względem innych urządzeń, a to przekłada się na sprawdzenie skuteczności zastosowanych terapii. Rozbudowana funkcja vegeto-testu pozwala diagnoście kompleksowo ujmować badanie pacjenta.

Urządzenie do diagnostyki organizmu  Mezator odznacza się łatwiejszym i precyzyjniejszym zlokalizowaniem patogenu, jednostki chorobowej lub chorego narządu oraz automatycznym doborem kuracji terapeutycznych wraz z bogatą bazą leków. Skaner biorezonansu magnetycznego Mezator na tle innych, starszych urządzeń, wyróżnia się mniej czasochłonnym badaniem całego organizmu (którego skanowanie jednego organu trwa zaledwie 2 sekundy, a całego organizmu kilkanaście minut).

Czas badania jest niezwykle istotny w diagnozowaniu dzieci wieku przedszkolnego, z uwagi na ograniczone umiejętności koncentracji.  Z tego powodu przeprowadzenie testów diagnostycznych u małych pacjentów jest uwarunkowane ukończeniem szóstego roku życia, bowiem koncentracja uwagi dziecka w wieku przedszkolnym trwa około 20 minut.

 

Zastanawiasz się nad zakupem urządzenia do diagnostyki organizmu? Chciałbyś urozmaicić swoje usługi lub zakładasz własną działalność? Diagnozowanie za pomocą biorezonansu pozwala na nabycie nowych umiejętności, a także poszerzenie swojej oferty. Przeczytaj szczegółowy opis nowoczesnych urządzeń marki Mezator i wybierz najkorzystniejszą dla siebie opcję!

 

urządzenia do diagnostyki organizmu, biorezonans, technologia NLS, Evitum, Mezator

 

 

 

___________________


Informacje podane w artykule zostały zaczerpnięte z oficjalnych źródeł dystrybutorów urządzeń do diagnostyki organizmu w Polsce. 

Jesteś diagnostą?

Dodaj swoją placówkę!

Akceptujemy płatności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Diagnozujmy 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie Skryptersi